Service, kvalitet & funktion...

Vi skapar en trygg, säker och funktionell IT-miljö för ditt företag

MDC Nordic har ett stort fokus på att lösa dina problem och behov inom IT. Hos oss finns hjälpen alltid nära när du behöver. Hårdvara, mjukvara, underhåll, övervakning av system, konfiguration, installation, molntjänster, backup-lösningar, support och service finns självklart i vårt tjänsteutbud.

PowerBI

Med PowerBI kan vi skapa mycket kraftfulla och interaktiva rapporter från ett stort antal olika datakällor.

Powerapps

Det är enkelt att skapa de företagsappar du behöver, samt utöka eller anpassa de appar du redan använder.

Flow

Med Flow kan vi koppla ihop en mängd olika källor och automatisera arbetsuppgifter vilket frigör tid.

SharePoint

SharePoint är det självklara valet för ert intranät. Med kraftfulla funktioner och kommunikation.

Dynamics
Office
BI
jet
sql
azure
Visualisera er data

Business Central & Power BI

Power BI är Microsofts verktyg för att analysera data och visualisera den. Kombinerad med Business Central når det en helt annan nivå. Fullt integrerat så du behöver inte lämna BC för att få rapporter. Power BI hämtar data från alla era system, inte bara BC så du kan få en komplett bild av er verksamhet i real-tid. Bygg anpassade dashboard för att visualisera era mål, resultat och mycket annat.

Nyhetsbrev

Missa inte våra nyheter för funktionell IT!

Hantera din ekonomi

Snabbare och bättre ekonomiska avslut och rapportering samtidigt som du uppfyller kraven på regelefterlevnad.

Automatisera & säkra

Få större insyn i leveranskedjan och större kontroll över inköpsprocessen.

Håller tid och budget

Hantera budgetar och övervaka hur projekten fortskrider med realtidsinformation om tillgängliga resurser.

Optimera driften

Leverera produkter i tid och minska kostnaderna genom effektivare tillverkning och lagerstyrning.

Koppla ihop och utveckla företaget

Låt inte ditt vanliga redovisningsprogram sätta gränserna. Dynamics 365 Business Central är en komplett lösning för verksamhetsstyrning som är enkel att använda och implementera. Med den kan du koppla ihop hela företaget och fatta smartare beslut.

Våra tjänster, färdigpaketerat eller anpassat?

Ett heltäckande och användarvänligt affärssystem

  • Kraftfulla Business Central i grunden – Fullt integrerat med Office 365
  • Börja med grundpaketet och komplettera med tilläggstjänster
  • Möjlighet att anpassa efter hand utan att du behöver byta system
  • Fast kostnad för implementation
Image

Välj en partner som kan din bransch. När du väljer en it-partner med ingående branschkunskap får du en partner som känner till de utmaningar som är specifika för din bransch. Någon som har koll på de typiska fallgroparna, som på förhand vet var skon klämmer och tidigare har implementerat lösningar som fungerar för andra verksamheter i samma bransch.

I MDC Nordic hjälper vi olika verksamheter att möta framtiden lite smartare. Med affärssystem som jobbar effektivare och klarar mer tillsammans med våra experter på verksamhetsanpassade lösningar. Och vi gör det med en tydlig idé om hur man når dit. Du kommer att möta passion, engagemang och samarbete när vi arbetar mot dina affärsmål.
Vi arbetar för att fullt ut utnyttja den fulla potentialen hos de installationer vi hjälper till med. Vi ger dig den sparring och vägledning du behöver i din organisation genom att lyssna på dina behov och önskemål. Det betyder också att vi inte bara implementerar eller utvecklar det du ber om, men bidrar även till konstruktiv och värdefull input.

Vår affärsidé och vision är att skapa framgång för våra kunder genom branschledande affärsystemlösningar byggda på djup verksamhetsförståelse. När det gäller ekonomi och villkor arbetar vi alltid för att säkerställa att båda parter är nöjda.

Image