Bygg ett ulitimat dashboard för affärs & sälj

Vi vet alla att data är nyckeln till beslutsfattande. I ett snabbt jobb som försäljning är du omgiven av det. Från att samla in kunddata till övervakning av försäljningsstatus till spårningsmål samlar säljare in och använder data vid varje möjlig minut.

Cash Flow analys med BI

Framgång handlar inte om "allt om Benjamins" - men bra ekonomiska beslut är grunden för varje företags tillväxt och välstånd. I ett land där 25% av företagen misslyckas på grund av kassaflöde är det viktigare än någonsin att ha en solid förståelse för hur kassaflödet bidrar till ditt företag och hur teknik, som affärsintelligens (BI), kan hjälpa till att hålla dina kontanter under kontroll .

Kassaflödesanalys används för finansiell rapportering. Genom att granska ditt företags kassaflöde och utflöden under en viss period kan du se var kontanter genereras och spenderas så att du kan planera i enlighet med detta. Kontroll över dina kontanter kan inte bara skydda ditt företag under osäkra tider utan öppnar dörrar till nya möjligheter.

Tjänar du eller förlorar du pengar? Oavsett om du är en ny start eller ett etablerat företag, är kassaflödet avgörande i varje led i ett företags livscykel. Du behöver pengar för allt, från att köpa lager till att anställa en ny anställd. Nyckeln till att uppnå stabilitet och förutsägbarhet är att ha rätt processer och teknik på plats som hjälper dig att hantera och förutsäga ditt kassaflöde.

 

25 procent av företagsdata ligger i molnet

Så mycket som 25 procent av alla företags data ligger lagrat hos leverantörer av molntjänster, det visar en undersökning i samarbete med AWS.

Nästa generations hybrida IT

Under VMworld 2019 i San Francisco, lanserar VMware nya och utökade molntjänster som ska hjälpa kunder att möta behoven från traditionella och nya applikationer.

VMware stärker IT-operatörers, utvecklares, administratörers och säkerhetsansvarigas arbete med företagets hybrida molnplattform, då kunderna kan bygga, köra och hantera arbetslaster i en konsekvent infrastruktur i molnet, datacentret eller edge. Med VMwares hybrida molnplattform kan kunderna migrera och modernisera applikationer i molnet, datacentret eller edge, samtidigt som planering, installation, kostnader och drift förenklas.

Hybridmoln är den nya standarden för företag och organisationer och nästan två tredjedelar av molnköparna söker en molnmodell som innefattar datacenter, moln och edge (arbetslaster som processar nära användarna ex tablets, IoT), enligt en studie från VMware. Detta för att skapa den bästa miljön för alla sina applikationer. Hybridmoln ger företag och organisationer stora möjligheter att utnyttja nästan oändliga resurser i datacenter, molnet och edge. Verksamheterna kan placera data där den behövs, flytta arbetslaster sömlöst, utnyttja resurser globalt och leverera de funktioner som behövs för nya och befintliga applikationer. Allt detta kan göras utan kostnaderna, ansträngningen eller riskerna som refaktorering av applikationer innebär. Denna nya de facto-arkitektur för hybrid IT är endast möjlig med en enhetlig infrastruktur, där databehandling, lagring och nätverk ingår.

VMware Cloud öppnar upp för framtidens hybrida IT och hjälper kunder att tillgodose behoven hos applikationer genom att leverera ”Hybrid Cloud-as-a-platform”. VMware möjliggör en konsekvent hybrid molnplattform som spänner över alla stora publika moln – AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud – och mer än 60 VMware Cloud-verifierade partners över hela världen. Mer än 70 miljoner arbetslaster körs på VMware och av dessa är 10 miljoner i molnet. Dessa körs i mer än 10 000 datacenter som drivs av VMware Cloud-leverantörer.

Windows 7 vid vägs ände

Hälften av små och medelstora företag använder fortfarande Windows 7. Opatchade system kommer utgöra enorm säkerhetsrisk.

Image
Image