Microsoft PowerApps

Microsoft PowerApps

Microsoft PowerApps - skapar mobial lösningar som låter företag eller småföretag skapa och dela anpassade applikationer utan att stora utvecklingskostnader. Dessa appar kan byggas för vilken plattform som helst; iOS, Android, Windows eller webben.

Vi tillhandahåller olika PowerApps lösningar som effektiviserar affärsprocesser och utökar informationsflödet mellan mobilanvändarna och de interna resurserna. Håll dig uppdaterad genom att integrera PowerApps med Microsoft Flow, SharePoint Online, Power BI och dynamisk 365 eftersom vi gör dina data tillgängliga för alla plattformar.

Image