En kontaktyta för all din IT

För oss är den personliga dialogen viktig, den ligger till grund för ett framgångsrikt och långvarigt samarbete. Därför har vi alltid en ansvarig tekniker som din kontaktperson. Om dina förutsättningar förändras eller om teknikutvecklingen skapar nya möjligheter, justerar vi självklart upplägget. Alltid i kontrollerade former och med en nära kunddialog.

Hosting

Hostinglösningar för alla behov. Allt från enkel site-hosting för den enskilda firman upp till underliggande struktur för operatörer. Hög redundans genom dubbla datahallar.

Support

Kvalitetsinriktad B2B support med hög tillgänglighet och till ett rimligt pris. Korta debiteringsintervall betyder att du endast betalar för arbetet vi faktiskt utför.

Miljö

För oss på MDC är miljön mycket viktig. Vi jobbar med att vara miljövänliga i alla led, från planering till försäljning och vidare till utrangering och återvinning.
Driftsäker IT för företag
MDC skapar och underhåller stabila IT-miljöer åt små och stora organisationer i norden. Anlita oss när du behöver en erfaren helhetsleverantör inom IT med bättre lösningar inom support, drift, helpdesk, hosting, molntjänster och hårdvaruförsäljning.
Image